Måla och skriva, det är mitt liv

– Utställning av Lena Öberg

Det är första gången konstnären ställer ut i Kulturstugan, så hon berättar om sig själv:

… Är född och uppvuxen i en bruksort, Fagersta, på 50-talet, när det fanns framtidstro och det satsades mycket pengar på välfärden i samhället. Så det var en fin uppväxt i området, Västanfors där vi hade ett mycket bra bandylag i många år. Mitt intresse för att teckna och måla väckte sig allt starkare i vuxen ålder och efter utbildning till förskollärare och fortsatt utbildning till speciallärare med inriktning syn, så blev det en tur på ett år till Solviks Folkhögskolas Konstlinje. Det är nu mitt målande tar lite mer fart och jag riktar in mig på att måla akvareller i huvudsak. Deltar i flera kortkurser i akvarellmålning och i samband med dessa blir det ett flertal utställningar. Nu blir det min första egna utställning, spännande och skrämmande! Har målat lite till och från under årens lopp, men nu när yrkeslivet är över så har jag mycket tid över för att måla och ställa ut. Något som också har upptagit min tid är Lyrik, började skriva dikter redan under min skoltid och har fortsatt att skriva under mitt vuxenliv och det har resulterat i en diktsamling, ”En 50-talstants grubblerier”. Den utgavs våren 2019 och en dröm förverkligades. Illustrationerna i boken har jag målat.  Att formulera texter och att teckna och måla ”de är mitt liv de se”.
Vänligen Lena, numera Solnabo.

Utställningen pågår i Wira Bruks Kulturstuga 29, 30 april och 1 maj 2023.