Wira Bruks Historia

Wira bruk är en levande bruksmiljö, en idyll med väl bevarade smedjor och röda stugor.

Bruket anlades på 1630-talet av amiralen Claes Fleming och blev landets första klingsmedja. Wira bruk hade ensamrätt att tillverka värjor åt den svenska kronan under åren 1646-1775. De sista 175 åren, sedan privilegierna upphört, smiddes liar, yxor och andra bruksartiklar.

Tillgången till vattenkraft var en förutsättning för bruket. Det fanns dammluckor och dammar på tre ställen, den första vid sjön Wiren, den totala fallhöjden var 13 meter. Luckorna stängdes när man inte arbetade, under brukets 300-åriga historia finns det inga uppgifter om vattenbrist.

Bruket var vid liv till 1948, då den siste wirasmeden gick ur tiden. Från och med 1926 uppehölls så smidestraditionen vid Wira av en enda smed, den siste i raden, John Dahlgren. Han arbetade i Lilla smedjan fram till sin död 1948, 82 år gammal. Med Dahlgren slöts alltså cirkeln, och hamrarna i Wira slutade att slå efter drygt 300 år.

1964 bildades Stiftelsen Vira bruk med uppgift att ansvara för den säregna bruksmiljön i Wira. I denna stiftelse finns representant för bl a kommunen, länsstyrelsen, landstinget och Östanå fideikommiss(egendom som inte kan säljas utan måste gå i arv). Sommaren 1970 var ”Operation Wira Rediviva” avslutad. Konstsmeden Curt Wägerth flyttade sin verksamhet hit till en nyinredd smedja, de gamla smedjorna kunde öppnas för allmänheten. Nu drivs smedjan av hans son Jonas.

Smedjorna idag
Vissa tider under året arbetar smederna i de gamla smedjorna. 1700-talssmedjan: 1 timme före varje föreställning av Wira-spelen under juli månad. Dessutom under Allahelgonahelgen, lördag och söndag kl. 11-16. Smidestillverkning kan man också se i Lilla smedjan. Där arbetar en smed vardagar 11-16 under tiden ca 10 juli till 31 juli.

Wira Museum
I den gamla åldermansstugan i Wira Bruk är Wira Museum inrymt. I museet får du veta mer om brukets fascinerande historia. Museet öppet lördag-söndag kl 11-15; från midsommar till skolstart alla dagar kl 12-15.

Wira-spelen
Varje sommar vid månadsskiftet juni-juli visas musikskådespelet Wira-spelen vid amfiteatern på Isaks äng.

Restaurang Wira Tingshuset
I den äldsta byggnaden i bruket – Tingshuset befinner sig en restaurang med en stor uteservering både på framsidan och inne i trädgården, nere vid Wira-ån. I restaurangen finns alltid hembakad fika och enklare lunchrätter. Under vissa perioder serveras även öl och vin. Öppet alla helger och dagligen hela sommaren kl 11 till 16.

Kulturstugan (f.d. Kaffestugan)
Belägen intill Wira-ån i en tidigare bryggstuga. Nu hyrs ut till lokala konst- och hantverkare där kan de presentera sitt verk. Öppet dagligen under sommar kl 11 till 16.

Wira e-handel
Ett nytt projekt för att hylla lokala producenter runt Wira. Erbjuder online tjänster för dem som vill sälja och köpa närproducerat.