Invigning 2019

Mer kultur till Wira Bruk!

Sagolika byn som bjuder på storslagen natur och mäktig historia nu präglas även med egna konst- och hantverksutställningar. KulturStugan har tagit sin plats i Bruket. Den gamla KaffeStuga har omvandlats till ett Galleri.

Lokala kreatörer får en chans att presentera sina alster för stor publik.

28 juni 2019 invigdes Kulturstugan med fina gäster och champagne!

Lokaltidningen Kanalen i Österåker skriver en artikel om Kulturstugan.